Založení s.r.o.

Prvním krokem vedoucím k je uvědomit si, že tento pojem nelze v žádném případězaměňovat se vznikem společnosti.
Obchodníspolečnost se zakládáspolečenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli na valnéhromadě,kteráse konáza přítomnosti notáře.

Pro společenskou smlouvu vypracovanou pro založenís.r.o.zákon stanovuje formu notářského zápisu. Pakliže bude mít danáspolečnost pouze jediného společníka (aťjím bude fyzickáosoba či právnickáosoba), nazýváse tento dokument zakladatelskou listinou.

Nezbytné nutnosti


Fyzickái právnickáosoba musímít živnostenskéoprávněnípro svépodnikání, pakliže se nechce při založení s.r.o. při dostat do rozporu se zákonem. Ohlášeníživnosti provádíprávnickáosoba na místněpříslušném živnostenském úřadě. Způsob složenívkladůpro založenís.r.o.stanovíspolečenskásmlouva nebo zakladatelskálistina.Nejčastěji se volísloženívkladůna bankovníúčet, kterýse novězaložína jméno správce vkladů.